Test 15

 1. 1 Punkt 0 Punkte
  Ich muess zu ... Präsentation.
 2. 1 Punkt 0 Punkte
  Du muesch zu ... Konferenz.
 3. 1 Punkt 0 Punkte
  Mir müend zu ... Meeting.

 1. 1 Punkt 0 Punkte
  Wänn ... de Kurs aa?
 2. 1 Punkt 0 Punkte
  Hät de Peter scho ... Trompete spiele?
 3. 1 Punkt 0 Punkte
  Morn müemer scho am 06:00 ... schaffe.